STP Sud Muntenia Secretariatul tehnic al pactului regional pentru ocupare si incluziune sociala regiunea sud Muntenia
home
Despre proiect
Activitati
Membrii
Proiecte
Media
Utile
Contact
Egalitate de sanse
Planul regional de actiune pentru ocuparea fortei de munca si incluziune sociala


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Highslide JS

Partemeri - STP Sud Muntenia
04/06/2014

30/05/2014

17/03/2014

14/10/2013

15/08/2013
Secretariatul Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială – Regiunea Sud Muntenia, a fost solicitat să sprijine implementarea unui proiect, destinat îmbunătăţirii ocupării unor grupuri vulnerabile pe piaţa muncii, respectiv a tinerilor romi. Proiectul, cu titlul “Roma youth-inovation and advocacy for employment” finanţat de Open Society Foundation, este implementat de o organizaţie neguvernamentală din regiunea Sud Muntenia, respectiv Asociaţia Centrul de Resurse Apollo (despre care găsiţi detalii la adresa www.centrulapollo.ro), cu sprijinul Secretariatelor Tehnice Permanente din şase regiuni de dezvoltare: NE, BI, SM, NV, SV şi Centru. Proiectul are ca scop să contribuie la identificarea de “politici de ocupare pentru tineri romi” şi care să fie “introduse în fiecare Plan Regional de Acţiune pentru Ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, din şase regiuni de dezvoltare”, iar printre obiectivele specifice, să activeze ONG-urile din regiunile respective în sensul participării acestora la elaborarea strategiilor regionale privind ocuparea şi incluziunea. Din partea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional Sud Muntenia, a fost desemnat să sprijine implementarea proiectului domnul Dumitru Al. Dumitru.
05/10/2012
In perioada 20 - 23 septembrie 2012, s-a desfasurat la Sibiu, Seminarul cu tema: "Rolul partenerilor sociali in abordarea problemelor pietei muncii" in organizarea Secretariatului Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare si Incluziune Sociala Regiunea Nord Vest. Din partea STP Sud Muntenia, la seminar a participat domnul lector univ. dr. Dumitru Al. Dumitru, expert dezvoltare proiecte. In cadrul seminarului, moderat de domnii Silviu Ispas (STP PROIS NV) si Declan Dunne (Ballymun Whitehall Area Partnership, Irlanda), s-a dezbatut si adoptat un "Document de pozitie" al Consiliului de Coordonare Nationala a Pactelor Regionale pentru Ocupare si Incluziune Sociala, cu privire la situatia Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Documentul poate fi descarcat de aici.
In data de 27 septembrie, Consiliul de Coordonare Nationala a Pactelor Regionale pentru Ocupare si Incluziune Sociala, transmis Primului Ministru al Guvernului, domnul Victor Ponta, o scrisoare deschisa, in care sunt trecute in revista principalele puncte ale "Documentului de pozitie". Scrisoarea poate fi descarcata de mai jos.

31/10/2011

15/10/2011

31/08/2011

21/06/2011

Prima pagina <<  1 2 3 4 5   >> Ultima pagina
Anul I - 2009

Înfiinţarea Secretariatului Tehnic al Pactului

Dezvoltarea Planului de Lucru 2008-2013 pentru implementarea Planului de Acţiune Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială şi elaborarea PRAO


mai multe activitati
Anul II - 2010

Consultanţă în beneficiul membrilor Pactului Regional - Sprijinirea membrilor pactului în elaborarea mecanismelor de sustenabilitate a proiectelor

Acţiuni de informare şi comunicare între membrii pactului


mai multe activitati
Anul III - 2011

Întocmirea de rapoarte periodice de evaluare a stadiului actualizării şi implementării PRAO

Diseminare informaţii privind posibilităţile de finanţare care vizează atingerea obiectivelor PRAO şi identificarea nevoilor membrilor pactului pentru atragerea de finanţări


mai multe activitati

Sedinta STP Sud Muntenia

Obiectivul principal:

          Furnizarea de asistenţă tehnică pentru membrii Pactului Regional al Regiunii Sud Muntenia, sprijinirea partenerilor sociali din regiune şi a organizaţiilor societăţii civile în vederea dezvoltării şi promovării iniţiativelor comune în domeniile ocupării şi incluziunii sociale.


Obiective specifice ale proiectului:
  • Consolidarea dialogului social şi civic prin dezvoltarea de iniţiative pentru întărirea capacităţii administrative a membrilor Pactului Regional;
  • Acordarea de asistenţă tehnică membrilor Pactului Regiunii Sud Muntenia în vederea actualizării PRAO, dezvoltării şi implementării acestuia;
  • Acordarea de asistenţă tehnică membrilor Pactului Regional în vederea înfiinţării, funcţionării, dezvoltării de reţele locale, judeţene, regionale, naţionale şi includerea lor în reţele internaţionale în domeniile ocupării şi incluziunii sociale;
  • Sprijinirea membrilor Pactului Regional în vederea realizării unei absorbţii cât mai bune a fondurilor structurale;
  • Suport tehnic în elaborarea de studii, în organizarea de întâlniri cu actori relevanţi în domeniul ocupării şi incluziunii sociale, în vederea identificării nevoilor din regiunea Sud Muntenia;
  • Facilitarea şi stimularea parteneriatelor prin asigurarea contactului permanent între membrii aceluiaşi parteneriat, între membrii parteneriatelor din regiunea Sud Muntenia şi între membrii parteneriatelor din diferite regiuni ale ţării;
  • Dezvoltarea capacităţii de lucru în cadrul parteneriatelor a tuturor membrilor la nivel local, judeţean, regional printr-un proces continuu de învăţare teoretic şi practic (instruiri, seminarii, vizite de studii în alte judeţe, regiuni, ţări cu experienţă în domeniu);
  • Îmbunătăţirea comunicării între membrii pactului, pe de o parte, şi cu mediul etern al acestuia, pe de altă parte;
  • Diseminarea acţiunilor şi rezultatelor obţinute în cadrul pactului.

Conţinutul materialului nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
(c) 2009 by STP | Made by Floppy